Co to jest umowa ADR?

Umowa ADR – jest to umowa europejska, która dotyczy przewozu drogowego o charakterze międzynarodowym ładunków niebezpiecznych. Umowa ADR została przygotowana 30 września 1957 roku w Genewie. Jej autorem jest Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. W Polsce umowa ta była ratyfikowana w 1975 roku. Nowelizacja przepisów ADR odbywa się co dwa lata ( za każdym razem z początku roku nieparzystego). Powodem powstania przepisów ADR jest chęć ograniczenia, lub całkowitego zminimalizowania możliwości wystąpienia ewentualnych wypadków i szkód nim spowodowanych. Stworzone w Genewie przepisy odnośnie transportu ładunków niebezpiecznych dają szansę na zachowanie przewozów w…

Czytaj dalej