W jakim celu są wykonywane audyty energetyczne?

Dbałość o środowisko może obejmować różne dziedziny życia. Jedną z nich jest niewątpliwie oszczędność zużywanej w gospodarstwie domowym energii. Co więcej, działania zmierzające do wyeliminowania marnotrawstwa w tym zakresie są często wspierane przez nasze państwo. Jednym z podstawowych dokumentów, które są niezbędne do uzyskania pomocy w termomodernizacji budynku, jest audyt energetyczny. Jest to również dokument, do sporządzania którego zobowiązane są okresowo niektóre przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny – podstawowe informacje

Audyt energetyczny jest sporządzany przede wszystkim w celu określenia ilości zużywanej w danym budynku (lub zespole budynków) energii. W przypadku przedsiębiorstw istnieje ustawowy obowiązek sporządzania tego typu dokumentu co najmniej raz na cztery lata (nie dotyczy to mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm). Wykonanie audytów energetycznym powierza się najczęściej wyspecjalizowanym podmiotom, takim jak https://www.ekobios.pl/uslugi/audyt-energetyczny. W przypadku gospodarstw domowych sporządzenie tego rodzaju analizy jest najczęściej wstępem do starań o premię termomodernizacyjną lub warunkiem uzyskania preferencyjnych zasad kredytu, przeznaczonego na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Zostaw Komentarz

4 × trzy =