Co to jest umowa ADR?

Umowa ADR – jest to umowa europejska, która dotyczy przewozu drogowego o charakterze międzynarodowym ładunków niebezpiecznych. Umowa ADR została przygotowana 30 września 1957 roku w Genewie. Jej autorem jest Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. W Polsce umowa ta była ratyfikowana w 1975 roku. Nowelizacja przepisów ADR odbywa się co dwa lata ( za każdym razem z początku roku nieparzystego). Powodem powstania przepisów ADR jest chęć ograniczenia, lub całkowitego zminimalizowania możliwości wystąpienia ewentualnych wypadków i szkód nim spowodowanych. Stworzone w Genewie przepisy odnośnie transportu ładunków niebezpiecznych dają szansę na zachowanie przewozów w sposób bezpieczny przy przestrzeganiu i szanowaniu przepisów w nich zawartych.

Bardzo dużą rolę podczas przewozu materiałów niebezpiecznych odgrywa sam kierowca je przewożący. Jego obowiązkiem jest posiadanie wiadomości na temat zasad przewożenia towarów uznawanych za niebezpieczne i sposobów radzenia sobie w sytuacjach o charakterze awaryjnym.

Umowa ADR złożona jest z tak zwanej umowy właściwej, oraz dwóch załączników A i B, które stanowią jej nierozerwalną część. W umowie właściwej określone są dokładnie stosunki prawne pomiędzy uczestniczącymi w niej państwami. W załącznikach zawarto dokładne przepisy co do warunków przewozu konkretnych materiałów uznawanych za niebezpieczne w międzynarodowym transporcie samochodowym.
Co do zasady materiały niebezpieczne to takie, których transport jest całkowicie zabroniony, lub dozwolony jedynie ze stosowaniem się do odpowiednich przepisów.

Artykuł napisany we współpracy z firmą zajmującą się adr Warszawa – Daabs.

Interesuje Ciebie transport Polska Holandia? Sprawdź ofertę firmy Daabs.

Zostaw Komentarz

dwanaście − jeden =