Człowiek i styl

Jak ustalić podział majątku?

Jak ustalić podział majątku?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Kwestie podziału majątku są zawsze trudnym tematem, budzącym emocje i wymagającym właściwego podejścia prawnego. Jak przebiega ten proces? Co należy o nim wiedzieć? 

Pierwsze kroki

Sposób postępowania w przypadku podziału majątku zależy od decyzji osób zainteresowanych jego parcelacją. Najczęściej są to małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód i chcą rozdzielić zdobyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej dobra. Mogą wybrać dwie drogi: umowę sporządzoną za obopólną zgodą lub postępowanie sądowe. Drugi wariant wymaga zwykle przejścia dłuższej procedury i wiąże się z koniecznością wniesienia odgórnie ustalonych opłat administracyjnych.

Wniosek o podział majątku można złożyć w trakcie trwania postępowania rozwodowego lub założyć oddzielną sprawę przed jego przeprowadzenia albo po jego zakończeniu. Trzeba jednak pamiętać, że przed uczynieniem takich kroków należy wnieść o ustanie wspólnoty majątkowej. Inaczej podział nie będzie możliwy do przeprowadzenia.

Sprawa sądowa i co dalej?

W wypadku, gdy małżonkowie decydują się wystąpić do sądu w sprawie parcelacji dóbr, sędzia może zaproponować trzy typy rozwiązań. Pierwsze zakłada przyznanie prawa do rzeczy ruchomych oraz nieruchomości jednej ze stron, nakładając na nią obowiązek spłaty współmałżonka. Druga możliwość to podział w naturze. Trzecia zakłada natomiast konieczność sprzedaży majątku w drodze licytacji i podziel uzyskanych w ten sposób środków.

Przed podjęciem niezwykle ważnej decyzji, jak podejść do tego typu prawnego problemu, warto skontaktować się z adwokatem. Pomoże on wybrać najkorzystniejszą drogę. Warto zapoznać się ze stroną https://www.rozwadowska-kucka.pl/, aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi prawnej podziału majątku.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*