Biznes i finanse

Jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy?

Jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Jednym z podstawowych obowiązków, który ciąży na pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania zadań w zakładzie roboczym. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy i jest bezwzględnie obowiązujący. Szczególnego znaczenia zaczyna nabierać w dobie pandemii, gdzie pracodawca ponosi szczególny odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz sanitarnych.

Ochrona przed wirusami – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie BHP?

Stan zagrożenia epidemicznego wymusza niejako na pracodawcach zapewnienie i umożliwienie wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze jest to możliwe, przede wszystkim ze względu na specyfikę wykonywanej pracy. W takim wypadku pracodawca musi wdrożyć odpowiednie zmiany organizacyjne, mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się wirusa oraz jego przenoszenia się pomiędzy ludźmi.

Do takich działań należą głównie:

  • zmniejszenie liczby spotkań, wprowadzenie elastycznych godzin pracy,
  • ograniczenie liczby osób przebywających stale w miejscu pracy oraz do minimum liczby gości i osób trzecich w przedsiębiorstwie,
  • wprowadzenie kontaktu online zarówno z klientami jak i podczas spotkań i konferencji biznesowych,
  • zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Do najważniejszych zaliczyć trzeba maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące. Duży wybór oraz konkurencyjne ceny oferuje https://sklepvaco.pl/, którego produkty pozwalają zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusami oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi,
  • bieżące dezynfekowanie miejsc pracy w szczególności płaskich powierzchni, biurek, blatów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*