Człowiek i styl

Kto może korzystać z drona?

Kto może korzystać z drona?
Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

Sport i rekreacja

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w jakim celu dron ma być wykorzystywany. W przypadku lotów sportowych bądź rekreacyjnych łatać może w zasadzie każdy. Należy jednak pamiętać, że operatora drona nadal obowiązują przepisy regulujące bezpieczeństwo ruchu powietrznego oraz spokój i porządek publiczny.

Zastosowanie komercyjne

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku lotów innych niż rekreacyjne i sportowe. Świadczenie usług komercyjnych z wykorzystaniem dronów, takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, fotogrametria, wszelkie pomiary, monitoring z powietrza, przeglądy techniczne itp. wymaga posiadania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, w skrócie UOVO. Osobom, które ukończyły odpowiednie szkolenie oraz zdały wymagany egzamin, dokument taki wydaje w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego. Istnieje jednak wygodna alternatywa dla żmudnego procesu certyfikacji oraz inwestowania w drogi sprzęt. Podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne mogą korzystać z usług specjalistycznych firm posiadających rozległe uprawnienia, oraz bogate zaplecze sprzętowe. Firma taką jet https://droniq.pl/ zawierająca w swej ofercie kompletny pakiet usług z użyciem dronów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*