Człowiek i styl

W jakim celu wykonuje się sekcje zwłok zmarłego?

W jakim celu wykonuje się sekcje zwłok zmarłego?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Sekcja zwłok jest badaniem pośmiertnym mającym na celu ustalenie dokładnej przyczyny zgonu. Metoda ta stosowana jest jedynie w szczególnych przypadkach, które określone są przepisami prawa. Warto więc dowiedzieć się, kiedy wykonanie sekcji zwłok jest zalecane, a kiedy jest koniecznością.

Jak przeprowadza się sekcję zwłok?

Pierwszym przypadkiem, w którym przeprowadzenie sekcji zwłok jest koniecznością to sytuacja, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, w wyniku którego nastąpiła śmierć. W takiej sytuacji jest ona dokonywana w obecności prokuratora i może zostać przeprowadzona nawet już po pochówku zmarłego. Drugim przypadkiem jest sytuacja, gdy określenie przyczyny zgonu jest niemożliwe. Tak więc zmarły, którego zgon nastąpił zarówno w szpitalu, jak i poza nim, może mieć wykonaną sekcję. Przepisy prawa przewidują także, że sekcja zwłok powinna zostać przeprowadzona u pacjentów, u których rozpoznano lub zdiagnozowano chorobę zakaźną. W każdej z sytuacji, gdy jej wykonanie jest konieczne, bliscy zmarłego nie mogą jej odmówić. Dobrowolne przeprowadzenie sekcji zwłok można dokonać także na wniosek rodziny zmarłego lub przedstawiciela ustawowego, gdy zmarłym jest dziecko lub osoba ubezwłasnowolniona. Miejscem, w którym wykonywane są związane z tym czynności jest prosektorium Nowy Sącz to jedno z wielu miast w Polsce, w którym one funkcjonują. Najczęściej przeprowadza się ją w ciągu 72 godzin od momentu, gdy wydane zostało zalecenie jej wykonania. Decyzję wydaje prokurator, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*