Człowiek i styl

Co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej OC?

Co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej OC?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy pojazd poruszający się po drogach musi mieć polisę OC. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego jest uregulowany ustawą, a warunki są takie same dla wszystkich zakładów ubezpieczeń. Za brak polisy na właściciela pojazdu może zostać nałożona wysoka kara finansowa.

Kogo chroni polisa OC

Ubezpieczenie OC chroni osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych i ich mienie. Oznacza to, że w razie wypadku osoba pokrzywdzona może domagać się odszkodowania za poniesione straty z polisy sprawcy. Suma ubezpieczenia, a więc górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody osobowe wynosi aż 5 210 000 Euro, a za szkody majątkowe 1 050 000 Euro. Dzięki systemowi komunikacyjnych ubezpieczeń obowiązkowych sprawcy wypadków nie muszą wypłacać odszkodowań z własnej kieszeni. Jeżeli mają wykupioną polisę, odpowiedzialność za nich ponosi zakład ubezpieczeń.

Kiedy OC nie działa

Szczegółowe informacje na temat zakresu OC znaleźć można na fachowych stronach internetowych, takich jak https://wygodnie.pl/ubezpieczenie-oc. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie obowiązkowe nie w każdej sytuacji zadziała. Według przepisów ustawy, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności, gdy sprawca zdarzenia drogowego prowadził pojazd bez odpowiednich uprawnień. Wyłączenie obejmuje również sytuacje, gdy kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanemu należne świadczenie, jednak będzie domagać się jego zwrotu od sprawcy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*