Jak wygląda proces wyceny nieruchomości?

Wycenę nieruchomości przeprowadza się według ściśle określonych zasad. Zasady te są określone przez prawo. Wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy posiadający wymagane uprawnienia. Cały proces wyceny nieruchomości można podzielić na kilka etapów.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości

Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny będzie się różnić w zależności od tego, jakiego typu nieruchomość ma zostać wyceniona. W przypadku lokalu mieszkalnego potrzebne będą takie dokumenty, jak: akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej, zarys mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, rzut lokalu.

Istotną kwestią jest umowa z rzeczoznawcą majątkowym. Jeśli korzysta się z usług typu pośrednictwo w handlu nieruchomościami, to cały proces przebiega sprawniej. Firmy tego typu współpracują ze sprawdzonymi rzeczoznawcami. Po otrzymaniu dokumentów i podpisaniu umowy rzeczoznawca majątkowy dokonuje oględzin nieruchomości. W ich trakcie ocenia funkcjonalność, otoczenie i stan techniczny. W następnej kolejności rzeczoznawca dokonuje analizy popytu i sprzedaży nieruchomości podobnego rodzaju i potencjału ekonomicznego regionu. Eksperci w handlu nieruchomościami współpracują z profesjonalnymi rzeczoznawcami.

Wycenę nieruchomości mają w zakresie swoich usług, o czym możesz szerzej poczytać pod tym adresem: https://almarpremium.pl/klient-indywidualny/uslugi/. Jest to wygodne rozwiązanie dla osoby, która chce mieć pełen zakres usług związanych z nieruchomością. Czas realizacji samej wyceny jest zależny od stopnia skomplikowania i trwa od kilku dni do paru tygodni.

Zostaw Komentarz

trzy × 3 =