Rynek budowlany

Kiedy należy się zdecydować na takie rozwiązanie jak badania nieniszczące?

Kiedy należy się zdecydować na takie rozwiązanie jak badania nieniszczące?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Badania nieniszczące (NDT) wykorzystywane są w celu określenia lub skontrolowania struktury obiektów lub materiałów metalowych. Są to działania nieinwazyjne – ich wykonanie nie wpływa na przydatność badanych budynków lub przedmiotów. Gdzie zatem warto stosować to rozwiązanie?

Bezpieczna diagnostyka

Głównym celem badań nieniszczących jest kontrola obiektów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem makrostruktury i mikrostruktury materiałów, z których konkretna jednostka została wykonana. Działania te nie wpływają w żaden sposób na eksploatację obiektu, elementu czy wyrobu. Metoda ta pozwala m.in. wykryć wady materiału, brak jednorodności lub ciągłości, ubytki korozyjne i erozyjne, zmiany struktury, pęknięcia itp. Przedmiotowe rozwiązania sprawdzają się przede wszystkim podczas kontroli jakości produkcji oraz określenia stanu technicznego badanego obiektu bądź przedmiotu. Korzystając z tej metody można określić ewentualne nieprawidłowości, wymagające niezwłocznych działań remontowo-naprawczych. Z tego właśnie powodu badania nieniszczące są stosowane w sytuacjach, gdy wymagana jest niezawodność oraz ciągłość działania lub użytkowania konkretnego elementu lub obiektu. Metoda ta pozwala także maksymalnie obniżyć ryzyko ewentualnej awarii.

Obecnie istnieje kilka alternatywnych rodzajów badań nieniszczących – poszczególne propozycje różnią przede wszystkim sposobem wykonania. Do najpopularniejszych rozwiązań należy metoda wizualna, penetracyjna, prądów wirowych oraz magnetyczno-proszkowa. Do rozwiązań bardziej zaawansowanych należą metody objętościowe: radiograficzna i ultradźwiękowa. Jeśli interesują na rzetelne i aktualne informacje w przedmiotowym temacie, znajdziemy je w zasobach witryny https://ndtgorka.com.pl/badania-penetracyjne/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*