Biznes i finanse

Podział majątku po rozwodzie — na co trzeba się przygotować?

Podział majątku po rozwodzie — na co trzeba się przygotować?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Jednym z nieodłącznych elementów każdej sprawy rozwodowej jest podział wspólnego majątku małżonków. Za majątek wspólny uznaje się wszystkie dobra, jakie nabyte zostały podczas trwania małżeństwa przez oboje lub tylko jednego z nich. Do takiego majątku należą przede wszystkim dochody z pracy lub innej działalności zarobkowej, środki zgromadzone na funduszach emerytalnych, kwoty składek zgromadzone na subkoncie Urzędu Skarbowego. Oprócz majątku wspólnego wyróżnia się również majątek osobisty. Zalicza się do nich m.in. wszystkie dobra, w których dana osoba weszła przed zawarciem związku małżeńskiego oraz dobra otrzymane w drodze dziedziczenia lub spadku. 

Jak przebiega podział majątku przy rozwodzie?

Wspólny majątek podzielić można jedynie w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji, ubezwłasnowolnienia męża lub żony oraz w momencie ogłoszenia upadłości przez któregoś z małżonków. Aby uniknąć takiej sytuacji można zdecydować się na podpisanie rozdzielności majątkowej, nazywanej popularnie intercyzą. Zgodnie z nią mąż i żona samodzielnie gospodarują swoim majątkiem i nigdy nie powstaje wspólnota majątkowa. Jeśli jednak nie ma podpisanej intercyzy konieczne jest wniesienie wniosku do Sądu o podział majątku. Jest on dzielony po równo, ale w szczególnych przypadkach jedna ze stron może żądać ustalenie większych udziałów w nim. Planując rozwód lub separację warto zdecydować się na pomoc, jaką oferuje adwokat rozwód Warszawa oraz inne miasta w Polsce to miejsca, w których można takiego znaleźć.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*